Libro de resúmenes de

las I Jornadas LIGNOMAD

Libro de resúmenes del 

Congreso LIGNOMAD 17

Libro de ponencias del congreso LIGNOMAD 19

En Madera, otra forma de vivir

Una guia para consumidores y usuarios

En madera, otra forma de construir

El material constructivo sostenible del S XXI

Promoció de la construcció en fusta en l'àmbit municipal

Guia de la fusta de las espècies forestals de Catalunya

Ús responsable dels productes fusters en elements urbans

Dossier Tècnic. La fusta en la Construcció

Guia per orientar les explotacions agràries a fer inversions en biomassa

Protocol de classificació visual de la qualitat de la fusta en peu de planifolis d'alt valor

Usos de la madera de frondosas de alto valor en Cataluña

Red financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad de España en el marco del programa Acciones de dinamización "Redes de Excelencia"

Ref. BIA2015-71300-REDT.

CONTACTA CON NOSOTROS:

Responsable de la red: Ana María Lacasta

Coordinación: María Pilar Giraldo